Notice: add_custom_background je uklonjen od inačice 3.4.0! Umjesto toga, koristite add_theme_support( 'custom-background', $args ). in /home/mdprojek/public_html/rieko-lab.hr/wp-includes/functions.php on line 3879

Notice: Pozvana konstruktivna metoda za WP_Widget u NewRoyalSliderWidget je zastarjela od inačice 4.3.0! Upotrijebite
__construct()
umjesto. in /home/mdprojek/public_html/rieko-lab.hr/wp-includes/functions.php on line 3942
Ovlaštenja i akreditacije - Rieko Lab - Laboratorijska ispitivanja - Poslovi zaštite okoliša

Ovlaštenja i akreditacije

Za obavljanje svojih djelatnosti RiEKO-LAB posjeduje slijedeća  rješenja ovlaštenja i potvrde:

 1. Potvrda Hrvatske akreditacijske agencije o akreditaciji klasa: 383-02/11-30/017; ur.br. 569-02/6-15-26 br. 1378 za ispitivanje voda, hrane i hrane za životinje, mikrobiološke čistoće objekta i uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju
 2. Ovlaštenje za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole prema rješenju Ministarstva poljoprivrede klasa UP/I-310-01/13-01/04; URBROJ: 525-10/1307-14-6
 3. Ovlaštenje za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole prema rješenju Ministarstva zdravstva klasa UP/I-541-02/14-03/23, URBROJ:534-07-2-1-7/20-16-5
 4. Ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-02/14-08/16, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:
  • izrada izvješća o stanju okoliša,
  • izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš;
  • obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
  • praćenje stanja okoliša
  • izrada podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša”
 1. Ovlaštenje Ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode UP/I-351-02/14-08/46, URBROJ: 517-06-2-2-2-14-4 za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:
  • posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša i
  • izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša
 1. Ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede broj UP/I-325-07/14-02/07; URBROJ: 525-12/0988-15-4 za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje voda.