Notice: add_custom_background je uklonjen od inačice 3.4.0! Umjesto toga, koristite add_theme_support( 'custom-background', $args ). in /home/mdprojek/public_html/rieko-lab.hr/wp-includes/functions.php on line 3879

Notice: Pozvana konstruktivna metoda za WP_Widget u NewRoyalSliderWidget je zastarjela od inačice 4.3.0! Upotrijebite
__construct()
umjesto. in /home/mdprojek/public_html/rieko-lab.hr/wp-includes/functions.php on line 3942
Referentna lista - Rieko Lab - Laboratorijska ispitivanja - Poslovi zaštite okoliša

Referentna lista

LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

 • Ispitivanje sterilnosti, određivanje i identifikacija mikroorganizama, ispitivanje učinkovitosti dezinficijensa te mikrobiološke čistoće kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda za ‘’Jadran’’ Galenski laboratorij d.d. Rijeka
 • Verifikacija mjera za sprječavanje i suzbijanje infekcija u zdravstvenoj praksi za stomatološke ordinacije /poliklinke Rident, Dr. Blašković…)
 • Obavljanje interne kontrole u dijelu ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i higijenskih uvjeta u velikom broju ugostiteljskih objekata (restorana, barova, catering objekata), proizvodnjama prehrambenih proizvoda (proizvodnjama sladoleda, proizvodnjama pekarskih aditiva i punila, proizvodnjama kruha, proizvodnjama sokova, preradi mesa) na području Primorsko goranske i Istarske županije.
 • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće u svrhu interne kontrole vodoopskrbnih sustava (KD Komunalac d.o.o. Opatija, KD Komunalac d.o.o. Vrbovsko, KD Pag) i unutarnje mreže objekata,
 • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće u svrhu tehničkih pregleda objekata
 • Ispitivanje utjecaja podmorskih ispusta otpadnih voda na kvalitetu obalnog mora (KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Vodovod i čistoću d.o.o. Cres, KTD Murvica d.o.o. Crikvenica, KTD Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski)

ELABORATI IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA

 • studije i elaborati za Hrvatske vode: Studija zaštite voda i mora Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, tematska cjelina Vodni resursi i recipijenti; Plan zaštite voda Primorsko-goranske županije; programi sanacije u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku, otoku Rabu, području Liburnije, Gorskom kotaru i širem riječkom području;
 • studije utjecaja na okoliš – tematska cjelina Kakvoća voda i mora za Rijekaprojek-niskogradnja d.o.o. Rijeka, Urbing d.o.o. Zagreb, Urbanstički studio Rijeka: Zagrebačko pristanište i Brajdica u Riječkoj luci, kontejnerski terminali u luci Ploče i luci Gaženica u Zadru, marine u Novom Vinodolskom i Nerezinama, rekonstrukcija i dogradnja luka Cres, Njivice i Krk;
 • procjena utjecaja na morski okoliš produbljivanja uvala za Lučku upravu Umag – Novigrad i Riviera Poreč d.d. na području Istre: Umag, Novigrad, Banjole, Medulin, Capulo;
 • za Zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije: izrada tematskih cjelina ZAŠTITA OKOLIŠA za Prostorni plan Primorsko-goranske županije (2000. i 2013.g.), prostorne planove uređenje jedinica lokalne samouprave: Grad Čabar, općine Mrkopalj, Ravna Gora, Klana i Lokve.
 • za Grad Novalju: Procjena stanja okoliša i plan djelovanja za očuvanje, zaštitu i upravljanjem okolišem prema modelu održivog razvoja Grada Novalje na otoku Pagu.
 • Elaborati zaštite okoliša iz programa IPARD za mjeru 101 i 302.
 • projekt «KEEP WATERS CLEAN» u okviru Programa INTERREG IIIA koji se provodio na graničnom području Gorskog kotara prema Sloveniji (područje Prezida)

IZRADA OPERATIVNIH PLANOVA MJERA U SLUČAJU IZVANREDNIH PRILIKA U VODOOPSKRBNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA JAVNE ODVODNJE

 • Operativni plan za izvanredne prilike u vodoopskrbnim sustavima kojima upravljaju komunalna društva Vodovod i kanalizacija Rijeka, Komunalac Opatija, Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak, Komunalije Novalja, KD PAG;
 • Operativni plan mjera za iznenadna i izvanredna onečišćenja voda u i iz sustava javne odvodnje kojima upravlja Vodovod i kanalizacije Rijeka i KD VRELO Rab;
 • Elaborati ”Zaštita od povratnog toka u vodovodnim sustavima” za Vodovod i kanalizaciju Rijeka i KD VRELO;

KONZULTANSKE USLUGE UVOĐENJA NORME HRN ISO 22000 I SUSTAVA SAMOKONTROLE NA NAČELIMA HACCP-A

 • Uvođenja sustava upravljanja sigurnošću hrane u skladu s normom HRN ISO 22 000 u vodovodima kojima upravlja KD Komunalac Opatije, KD Ponikve KRK, KD VRELO Rab, Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak, Komunalije Novalja i KD Pag.
 • Uvođenje sustava upravljanja na načelima HACCP-a u mnogobrojnim subjektima koji posluju s hranom na području Primorsko-goranske i Istarske županije.