Referentna lista

Laboratorijska ispitivanja

Ispitivanje sterilnosti, određivanje i identifikacija mikroorganizama, ispitivanje učinkovitosti dezinficijensa te mikrobiološke čistoće kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda za ‘Jadran galenski laboratorij d.d. Rijeka

Verifikacija mjera za sprječavanje i suzbijanje infekcija u zdravstvenoj praksi za stomatološke ordinacije /poliklinke Rident, artDENTAL…)

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u svrhu interne kontrole vodoopskrbnih sustava (Liburnijske vode d.o.o. Opatija, KD Komunalac d.o.o. Delnice...) i monitoring kućne vodoopskrbne mreže (Arena Hospitality Group, Jadranak turizam d.o.o. Mali Lošinj ...),

Ispitivanje utjecaja podmorskih ispusta otpadnih voda na kvalitetu obalnog mora (KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Vodovod i odvodnja d.o.o. Cres .... )

Obavljanje interne kontrole u dijelu ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i higijenskih uvjeta u velikom broju ugostiteljskih objekata (restorana, barova, catering objekata), proizvodnjama prehrambenih proizvoda (proizvodnjama sladoleda, proizvodnjama pekarskih aditiva i punila, proizvodnjama kruha, proizvodnjama sokova, preradi mesa) na području Primorsko- goranske i Istarske županije.

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u svrhu tehničkog pregleda građevina
 

Elaborati iz područja zaštite okoliša

procjena utjecaja na morski okoliš produbljivanja uvala za Lučku upravu Umag – Novigrad i Riviera Poreč d.d. na području Istre: Umag, Novigrad, Banjole, Medulin, Capulo;

za Grad Novalju: Procjena stanja okoliša i plan djelovanja za očuvanje, zaštitu i upravljanjem okolišem prema modelu održivog razvoja Grada Novalje na otoku Pagu.

projekt «KEEP WATERS CLEAN» u okviru Programa INTERREG IIIA koji se provodio na graničnom području Gorskog kotara prema Sloveniji (područje Prezida)

za Zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije: izrada tematskih cjelina ZAŠTITA OKOLIŠA za Prostorni plan Primorsko-goranske županije (2000. i 2013.g.), prostorne planove uređenje jedinica lokalne samouprave: Grad Čabar i Cres, općine Mrkopalj, Ravna Gora, Klana, Viškovo, Jelenje i Lokve.

studije i elaborati za Hrvatske vode: Studija zaštite voda i mora Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, tematska cjelina Vodni resursi i recipijenti; Plan zaštite voda Primorsko-goranske županije; programi sanacije u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku, otoku Rabu, području Liburnije, Gorskom kotaru i širem riječkom području;

studije utjecaja na okoliš – tematska cjelina Kakvoća voda i mora za Rijekaprojek-niskogradnja d.o.o. Rijeka, Urbing d.o.o. Zagreb, Urbanstički studio Rijeka: Zagrebačko pristanište i Brajdica u Riječkoj luci, kontejnerski terminali u luci Ploče i luci Gaženica u Zadru, marine u Novom Vinodolskom i Nerezinama, rekonstrukcija i dogradnja luka Cres, Njivice i Krk;
 

Izrada operativnih planova mjera u slučaju izvanrednih prilika u vodoopskrbnim sustavima i sustavima javne odvodnje

Operativni plan za izvanredne prilike u vodoopskrbnim sustavima kojima upravljaju komunalna društva Vodovod i kanalizacija Rijeka, Komunalac Opatija, Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak, Komunalije Novalja, KD PAG;

Operativni plan mjera za iznenadna i izvanredna onečišćenja voda u i iz sustava javne odvodnje kojima upravlja Vodovod i kanalizacije Rijeka i KD VRELO Rab;

Elaborati ”Zaštita od povratnog toka u vodovodnim sustavima” za Vodovod i kanalizaciju Rijeka i KD VRELO;
 

Konzultanske usluge uvođenja norme HRN ISO 22000 i sustava samokontrole na načelima HACCP-a

Uvođenja sustava upravljanja sigurnošću hrane u skladu s normom HRN ISO 22 000 u vodovodima kojima upravlja KD Komunalac Opatije, KD Ponikve KRK, KD VRELO Rab, Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak, Komunalije Novalja i KD Pag.

Uvođenje sustava upravljanja na načelima HACCP-a u mnogobrojnim subjektima koji posluju s hranom na području Primorsko-goranske i Istarske županije.